În societatea actuală, se pune un accent din ce în ce mai mare pe ideea de multiculturalism. Rar se întâmplă să nu interacționăm cu persoane din culturi diferite de ale noastre, iar educarea noilor generații cu privire la înțelegerea și acceptarea celor din jur este recomandat să înceapă cât mai timpuriu.

Multiculturalism

Preșcolarii reprezintă categoria cea mai receptivă la acest tip de educație, întrucât primii ani de viață sunt cei care modelează caracterul și devenirea ulterioară a copiilor. Asimilarea la momentul potrivit a unor cunoștințe referitoare la tradițiile și obiceiurile diverselor culturi va avea, în timp, efecte benefice asupra celor mici:

  • creșterea capacității de adaptare socială
  • setea de cunoaștere și deschiderea către noi orizonturi
  • prevenirea prejudecăţilor şi creşterea gradului de toleranţă faţă de semeni
  • adaptarea la schimbare şi la potenţialele “şocuri culturale”, cum ar fi un mediu de studiu multicultural
  • dezvoltarea sentimentului de empatie.

Jocurile de roluri, în care participanții reprezintă diferite culturi, activitățile de socializare pe teme geografice ori socio-culturale, serbările de tip global-village reprezintă doar câteva dintre modalitățile plăcute prin care copiii pot învăța să interacționeze unii cu ceilalți. Când vor ajunge la adolescență, vor fi capabili să se integreze cu ușurință în orice mediu și nu vor mai fi reticenți cu privire la diferențele etnice.

Global Village

Multiculturalism

De asemenea, cultura generală pe care preșcolarii o pot deprinde prin aceste activități va fi cu mult mai solidă. Prin experiențe deopotrivă practice și teoretice, vor învăța să plaseze pe axe spațiale și temporale informațiile dobândite despre culturile globale. Mai apoi, clasele primare și gimaziul vor reveni asupra acestor cunoștințe și le vor cimenta, cei mici obținând, astfel, o înțelegere logică și sistematică a societăților, în ansamblul lor.

Global Village

Atât evoluția personală, cât și cea profesională a celor mici depinde, deci, de orientarea oferită de părinţi şi educatori în primii ani de viață. Este de datoria noastră, a adulţilor, să le asigurăm toate condițiile necesare pentru a se dezvolta în ritmul schimbărilor sociale. Contextul multicultural de astăzi ne îndeamnă pe toți să îi acceptăm pe cei din jurul nostru și să fim mult mai toleranți, iar noile generații trebuie să fie crescute în spiritul adaptării și al solidarității.