De la bun început, mai aproape

Pentru o educație consistentă și coerentă este important ca procesul de creștere să aibă loc sub aceeași îndrumare: de la primii pași, la primele cuvinte; de la creșă, la grădiniță; relații de durată, un mediu sigur, o cultură educațională adaptată la cerințele de azi ale societății.

Educatorii de la grădinița Acorns sunt special aleși pentru calitățile și experiența lor: îngrijirea copilului, educație, asistență medicală, psihologie, creativitate și limbi străine.

Dar în primul și în primul rând educatorii noștri iubesc să lucreze cu copiii! Educatorii grădiniței Acorns sunt deschiși și flexibili, vorbitori fluenți de limbă engleză și, desigur, posedă multă energie și un bun simț al umorului – calități vitale pentru oricine lucrează direct cu copiii!

Sunt tineri și entuziaști, dornici de a dezvolta și practica strategii eficiente de predare.

Educatorii noștri în vederea dezvoltării lor prefesionale beneficiază de o perioadă de inducție, de mentoring și coaching, și programe permanente de formare.

Acorns Popa Soare:

DANIELA DICĂ

Teacher Shiny Stars / Coordinator

Dana a lucrat în Acorns timp de peste 10 ani, trecând de la asistent didactic la coordonator de grup pentru Acorns. A instalat sute de copii la alăptare și oferă sfaturi solide noilor părinți despre cum să-și ajute copilul prin diferitele etape de dezvoltare între vârste 1-3.
EMILIA GÂDEA

TEACHER ASSISTENT BABY ACORNS

Îmi place să lucrez cu copii și fac acest lucru ca asistent de profesor timp de 9 ani. Am văzut multe generații de copii care au început în Baby Acorns și au rămas la alăptare până a venit timpul să meargă la școală.
Îmi place și recomand Acorns pentru că oferim un mediu sigur în care activitățile stimulează și dezvoltă abilitățile copiilor și, de asemenea, pentru că personalul Acorns este fericit și motivat.
Oana Gologan

Teacher

Loredana Luca

Teacher Assistant & Medical Nurse

Carmen Nedelea

COORDONATOR ACTIVITĂȚI PENTRU BEBELUȘI

Acorns Aviatiei:

Sue Atkinson

Teacher and Nurse

Sue s-a alăturat Acorns după ce a lucrat ca asistent medical timp de mulți ani în Anglia. Are o bogată experiență în îngrijirea copiilor, atât din creșterea propriei familii, cât și dintr-o varietate de medii de lucru. Sue îi place mai ales să lucreze cu bebelușii: „Îmi place faptul că ajutăm copiii să crească în oameni, fiecare fiind un individ. Îmi place filosofia Acorns de a pune copiii pe primul loc și de a-i ajuta să dezvolte toate aspectele caracterului și personalității lor. ” Pe lângă faptul că este profesoară în Baby Acorns, Sue îi place să aibă și responsabilități medicale și este în măsură să ofere părinților sfaturi despre cum să-și ajute copilul să fie sănătos.
Suzanne Atkinson

Teacher

Angela Moldovan

Teacher

Ruxandra Dobre

Teacher

Closer from the beginning

In order to ensure a consistent and coherent educational process it’s important to understand that learning needs to occur under the same guidance: from the first steps to the first words; from nursery to school; long-term relationships, a safe environment, a culture of education adapted to meet the needs of today’s society.

Acorns educators are specially selected for their qualities and experience: child care, education, nursing, psychology, creativity and foreign languages.

But first and foremost our educators love working with children! Acorns Educators are open and flexible, fluent in English and, naturally, full of energy and with an excellent sense of humor – vital traits for anyone working directly with children!

They are young and enthusiastic, willing to grow and to practice efficient teaching strategies. A period of induction, mentoring and coaching and ongoing training programs support our educators in their professional development and contribute to an enhanced level of professionalism and a responsible commitment towards children and parents.

Acorns Popa Soare:

DANIELA DICĂ

Teacher Shiny Stars / Coordinator

Dana has worked in Acorns for over 10 years, growing from teaching assistant to group coordinator for Baby Acorns. She has settled hundreds of children into the nursery and provides sound advice for new parents about how to help their child through various stages of development between ages 1-3.
„Acorns is a positive place in which children feel happy and accepted, they receive very good care and stimulating and hand-on activities from passionate teachers. Support is offered to parents so that the children can continue to benefit from the same approach both in the nursery and at home”
EMILIA GÂDEA

TEACHER ASSISTENT BABY ACORNS

I love working with children and have been doing this as a teacher assistant for 9 years. I saw many generations of children who started in Baby Acorns and remained in the nursery until it was time to go to school.
I like and recommend Acorns because we provide a safe environment where the activities are stimulating and develop children’s abilities, and also because in Acorns the staff are happy and motivated.
Oana Gologan

Teacher

Loredana Luca

Teacher Assistant & Medical Nurse

Carmen Nedelea

COORDONATOR ACTIVITĂȚI PENTRU BEBELUȘI

Acorns Aviatiei:

Sue Atkinson

Teacher and Nurse

Sue joined Acorns after working as a nurse for many years in England. She has a wealth of experience in caring for children both from raising her own family and also in various work settings. Sue especially enjoys working with babies: “I like the fact that we are helping the children grow into people, each being an individual. I like the Acorns philosophy of putting children first and helping them develop all aspects of their character and personality”. As well as being a teacher in Baby Acorns, Sue also enjoys having medical responsibilities and is able to offer parents advice on how to help their child be healthy.
Suzanne Atkinson

Teacher

Angela Moldovan

Teacher

Ruxandra Dobre

Teacher