POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Cuprins

 1. Introducere.
 2. Definitii
 3. Principiile prelucrarii
 4. Scopul colectarii
 5. Datele si scopurile cele mai frecvente ale prelucrarii
 6. Divulgarea datelor.
 7. Pastrarea datelor.
 8. Securitatea datelor.
 9. Drepturile persoanei vizate.
 10. Abonare la Newsletter.
 11. Transferul datelor cu caracter personal
 12. Modificari aduse prezentei politici
 13. Contact

1.      Introducere

Scopul principal al Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”) este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Aceasta politica de confidentialitate se aplica datelor cu caracter personal pe care le colectam sau prelucram cand vizitezi site-ul Acorns, precum si in derularea activitatii Acorns.

Acorns prelucreaza datele cu caracter personal ale cursantilor sai potentiali, curenti si fostilor cursanti, precum si ale parintilor si/sau reprezentantilor legali ai acestora, ca parte a activitatii zilnice necesara pentru oferirea serviciilor educationale.

Acorns prelucreaza datele cu caracter personal pe care le colecteaza in conformitate cu Regulamentul European.

2.      Definitii

Consimtamant – al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc (fiind exclusa inactiunea, aceasta neputand fi interpretata drept consimtamant), ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator –  inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana vizata – reprezinta orice persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul activitatii desfasurate de Acorns.

Persoana imputernicita de operator – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

Prelucrare – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

3.      Principiile prelucrarii

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face intocmai cu respectarea dispozitiilor legale si a principiului interesului superior al minorului intr-o maniera legala, corecta si transparenta.

Colectarea datelor personale se face numai in scopuri specificate, explicite si legitime si datele nu vor fi procesate mai departe intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri.

Colectarea datelor personale va fi adecvata, relevanta si limitata la informatiile necesare scopului procesarii.

Datele personale vor fi corecte si, acolo unde este necesar, actualizate.

Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt sterse sau corectate fara intarziere.

Datele personale vor fi pastrate intr-o forma ce permite identificarea persoanei vizate si pentru o perioada nu mai lunga decat cea in care datele personale sunt procesate, cu exceptia situatiilor impuse de lege in care pastrarea ar putea fi necesara si ulterior.

Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara.

Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor.

Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor cat si dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, prelucarea datelor cu caracter personal poate fi efectuata si in baza consimtamantului acordat, inainte de momentul prelucrarii cu privire la:

 • Folosirea fotografiilor si a clipurilor video ale cursantilor in diferite publicatii scolare, pe website-ul Acorns si pe paginile de social media ale Acorns;
 • Folosirea datelor de contact pentru comunicarile de marketing direct in activitatile de strangere de fonduri;
 • Oferirea serviciilor educationale, incepand cu procesul aplicarii/inscrierii cursantilor, administrarea cursurilor, activitatilor educationale;
 • Oferirea serviciilor educationale auxiliare: suport emotional, activitati extracurriculare, excursii, ateliere de creatie, infiintare mediu virtual de comunicare cu parintii;
 • Asigurarea securitatii la sediu: monitorizarea accesului in incinta Acorns, supraveghere video;
 • Oferirea/asigurarea serviciilor medicale;
 • Administrarea si organizarea activitatii: administarea inscrierilor cursantilor si a altor documente educationale, gestiunea taxelor, auditurilor interne si inspectiilor, pregatirea rapoartelor si statisticilor, implementarea politicilor scolare/educationale, arhivare, evaluarea calitatii serviciilor, intocmirea fiselor de evaluare;
 • Comunicare: pastrarea contactului cu parintii si/sau reprezentantii legali;
 • Organizarea de activitati de strangere de fonduri si/sau alte evenimente scolare (ex: spectacole, concerte, etc), inclusiv comunicare de marketing cu privire la astfel de activitati;
 • Solutionarea disputelor;
 • In vederea colectarii eventualelor debite si recuperare a creantelor atat pe cale amiabila cat si prin intermediul actiunilor in instanta;
 • In vederea realizarii de campanii/sondaje avand ca obiectiv principal masurarea gradului de multumire al clientilor raportat la prestarea serviciilor de catre Acorns. Astfel de campanii pot fi gestionate intern de catre angajatii Acorns, dar si de companii terte, specializate in colectarea de feedback de la clienti.
 • Date cu caracter personal privind identificarea si de contact: nume, prenume, numar de telefon, serie, numar si valabilitate carte / buletin de identitate, pasaport sau legitimatie de sedere temporara in Romania, CNP, adresa domiciliu, adresa de e-mail, date bancare;
 • Date referitoare la starea de sanatate: istoric medical, alergii, rezultate de examinare medicale, adeverinte/certificate medicale si alte date medicale ale cursantilor;
 • Date referitoare la mediul educational si la performanta scolara a cursantilor: inregistrari academice, disciplinare sau alte materiale educationale, referinte, hobby-uri, rezultatele testelor educationale, feed-back, evaluari, etc;
 • Date comportamentale, date privind preferintele/interesele cursantilor;
 • Informatii familiare: istoricul familial, limba cunoscuta, profesia si locul de munca al parintilor, etc;
 • Date de autentificare si acces: e-mail, legitimatii, date despre locatie, alte identificatoare on-line, etc;
 • Fotografii si videoclipuri;
 • Informatii tehnice (adresa IP, device-ul utilizat pentru vizitarea site-ului);
 • Date demografice (data nasterii, adresa postala);
 • Date de logare in cont (username si parola);
 • Date despre comportamentul online si preferintele dvs: adresa dvs de IP a dispozitivului dvs mobil si/sau a computerului dvs, paginile pe care le vizitati in site-ul nostru;
 • Date referitoare la interesele si nevoile dvs: de exemplu atunci cand completati un sondaj de opinie sau sunati la centrul nostru de relatii cu clientii.

4.      Scopul colectarii

 • Oferirea serviciilor educationale, incepand cu procesul aplicarii/inscrierii cursantilor, administrarea cursurilor, activitatilor educationale;
 • Oferirea serviciilor educationale auxiliare: suport emotional, activitati extracurriculare, excursii, ateliere de creatie, infiintare mediu virtual de comunicare cu parintii;
 • Asigurarea securitatii la sediu: monitorizarea accesului in incinta Acorns, supraveghere video;
 • Oferirea/asigurarea serviciilor medicale;
 • Administrarea si organizarea activitatii: administarea inscrierilor cursantilor si a altor documente educationale, gestiunea taxelor, auditurilor interne si inspectiilor, pregatirea rapoartelor si statisticilor, implementarea politicilor scolare/educationale, arhivare, evaluarea calitatii serviciilor, intocmirea fiselor de evaluare;
 • Comunicare: pastrarea contactului cu parintii si/sau reprezentantii legali;
 • Organizarea de activitati de strangere de fonduri si/sau alte evenimente scolare (ex: spectacole, concerte, etc), inclusiv comunicare de marketing cu privire la astfel de activitati;
 • Solutionarea disputelor;
 • In vederea colectarii eventualelor debite si recuperare a creantelor atat pe cale amiabila cat si prin intermediul actiunilor in instanta;
 • In vederea realizarii de campanii/sondaje avand ca obiectiv principal masurarea gradului de multumire al clientilor raportat la prestarea serviciilor de catre Acorns. Astfel de campanii pot fi gestionate intern de catre angajatii Acorns, dar si de companii terte, specializate in colectarea de feedback de la clienti.

5.      Datele si scopurile cele mai frecvente ale prelucrarii

 • Date cu caracter personal privind identificarea si de contact: nume, prenume, numar de telefon, serie, numar si valabilitate carte / buletin de identitate, pasaport sau legitimatie de sedere temporara in Romania, CNP, adresa domiciliu, adresa de e-mail, date bancare;
 • Date referitoare la starea de sanatate: istoric medical, alergii, rezultate de examinare medicale, adeverinte/certificate medicale si alte date medicale ale cursantilor;
 • Date referitoare la mediul educational si la performanta scolara a cursantilor: inregistrari academice, disciplinare sau alte materiale educationale, referinte, hobby-uri, rezultatele testelor educationale, feed-back, evaluari, etc;
 • Date comportamentale, date privind preferintele/interesele cursantilor;
 • Informatii familiare: istoricul familial, limba cunoscuta, profesia si locul de munca al parintilor, etc;
 • Date de autentificare si acces: e-mail, legitimatii, date despre locatie, alte identificatoare on-line, etc;
 • Fotografii si videoclipuri;
 • Informatii tehnice (adresa IP, device-ul utilizat pentru vizitarea site-ului);
 • Date demografice (data nasterii, adresa postala);
 • Date de logare in cont (username si parola);
 • Date despre comportamentul online si preferintele dvs: adresa dvs de IP a dispozitivului dvs mobil si/sau a computerului dvs, paginile pe care le vizitati in site-ul nostru;
 • Date referitoare la interesele si nevoile dvs: de exemplu atunci cand completati un sondaj de opinie sau sunati la centrul nostru de relatii cu clientii.

Datele cu caracter personal colectate de Acorns sunt in general furnizate direct de catre parinti si/sau reprezentantii legali. In alte cazuri, acestea pot fi colectate de la terte parti cum ar fi: medicul, unitatile de invatamant la care au fost inscrisi anterior cursantii, autoritati publice, etc.

Mentionam faptul ca exista anumite categorii de date cu caracter personal imperios necesare pentru inscrierea la sistemul educational Acorns, precum si pentru a putea oferi cursantilor servicii educationale adecvate.

Astfel de categorii de date sunt inscrise in formularul de inscriere si in contractul educational. Toate categoriile de date obligatorii pentru inscrierea la cursurile Acorns sunt aduse la cunostinta dvs.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate si ca urmare a unei obligatii legale in sarcina Acorns (spre ex: asigurarea pazei, monitorizare video).

Datele cu caracter personal pot fi prelucrarate pentru realizarea unei sarcini in interes public; luand in considerare ca Acorns ofera servicii educationale, care in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile sunt considerate ca fiind un serviciu de interes public, parte semnificativa din operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal este strict legata de scopul educational (spre exemplu: pregatirea si stocarea inregistratilor academice, evaluarea performantelor cursantilor, etc).

Datele cu caracter personal pot fi prelucrare avand ca scop interesul legitim al Acorns, pentru a putea furniza servicii eductionale la cele mai inalte standarde, orientate intotdeauna in beneficiul si interesul superior al copilului, fara a incalca drepturile si libertatile parintilor/reprezentantilor legali si ale minorilor.

In temeiul aceluiasi scop, respectiv al interesului legitim, Acorns poate prelucra date cu caracter personal si in urmatoarele situatii: monitorizarea canalelor de comunicare online; gestionarea, controlul si realizarea statisticilor privind activitatea unitatii de invatamant, asigurarea securitatii, mentinerea relatiilor stranse cu absolventii si comunitatea Acorns; colaborarea cu alte unitati de invatamant; executarea contractelor cu furnizorii, inclusiv cu brokerii de asigurari.

Referitor la prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal, respectiv datele referitoare la starea de sanatate, Acorns prelucreaza astfel de data in urmatoarele temeiuri:

 • Necesitatea protejarii cursantilor in scopul medicinii preventive, al diagnosticarii si a asigurarii de ingrijiri medicale sau de tratament;
 • Prelucrarea este necesara din motive de interes public major, in temeiul legislatiei europene si/sau nationale, in special in situatiile in care Acorns trebuie sa evalueze capacitatea de invatare a unui cursant si sa adapteze activitatile didactice la nevoile speciale ale unui cursant;
 • Consimtamantul explicit acordat de catre parinti/reprezentantii legali ai minorilor pentru divulgarea datelor cu caracter personal ale cursantilor legate de starea acestora de sanatate.

6.      Divulgarea datelor

Vom partaja partea necesara din datele dumneavoastra personale numai in masura in care sunt necesare si numai urmatoarelor categorii de terti:

(a) societati care ne ofera produse si servicii (imputerniciti), cum ar fi: (i) agentii media, cu ar fi cele care organizeaza campanii promotionale si cele care administreaza pagina de internet; (ii) servicii internet: analize, publicitate; (iii) agentii de infrastructura (terti care gestioneaza newsletterul primit prin email, marketing prin SMS sau alte feluri de marketing, activitatile de asistenta clienti sau de vanzare in numele nostru); (iv) furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica, instrumente on-line, furnizori de gazduire server;

(b) Companii implicate in operarea paginii noastre de internet;

(c) Alte parti cum ar fi autoritatile si institutiile publice, contabilii, auditorii, avocatii si alti consilieri profesionali externi, in cazul in care activitatea acestora necesita cunoasterea acestora sau in cazul in care legea ne impune sa le divulgam, furnizori de servicii de curierat.

Acorns divulga datele cu caracter personal numai acelor membri, personalului si colaboratorilor, care sunt autorizati sa acceseze datele cu caracter personal, in principal pentru asigurarea furnizarii serviciilor educationale si auxiliare. Astfel, anumite departemente, personal al Acorns vor avea acces la datele referitoare la starea de sanatate a cursantilor in vederea protejarii interesului superior al minorului.

De asemenea, vom divulga informatiile dumneavoastra personale unor terti:

(a) In cazul in care ne solicitati sau ne dati acordul in acest sens;

(b) Persoanelor care pot demonstra ca detin autoritatea legala de a actiona in numele dumneavoastra;

(c) In cazul in care este interesul nostru legitim sa facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comerciala: (i) in cazul unui transfer de intreprindere (vindem o parte a afacerii sau anumite bunuri) care au legatura cu pagina de internet la care va abonati, putem dezvalui datele dumneavoastra posibilului cumparator al respectivelor activitati comerciale sau bunuri, pentru a ne asigura ca respectiva activitate continua; (ii) in cazul in care Acorns (sau o parte substantiala din bunurile sale) este achizitionata de un tert, situatie in care datele personale detinute de Acorns vor constitui unui dintre activele transferate;

(d) In cazul in care avem obligatia de a dezvalui datele dumneavoastra personale pentru a respecta o obligatie legala, orice solicitare legala din partea autoritatilor guvernamentale sau executive, si dupa cum poate deveni necesar pentru a indeplini anumite cerinte de securitate nationala sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activitati ilegale;

(e) Pentru a raspunde oricaror pretentii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui tert, pentru a proteja siguranta oricarei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegala;

(f) Pentru a proteja drepturile, proprietatile sau siguranta Acorns, a angajatilor sai, a clientilor sai, a furnizorilor sau a altor persoane.

7.      Pastrarea datelor     

Acorns ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada minima necesara pentru scopurile stabilite in aceasta Politica de confidentialitate. Astfel, Acorns va prelucra datele cu caracter personal pe toata durata relatiei contractuale, iar ulterior pentru perioadele de timp prevazute in mod legal.

Criteriile pentru determinarea perioadei de pastrare a datelor dvs. cu caracter personal sunt:

(a) Acorns va pastra copii ale datelor dvs. cu caracter personal intr-o forma care sa permita identificarea numai atat timp cat:

(i) pastram o relatie in curs de derulare cu dvs. (de exemplu, in cazul in care sunteti inclus in lista noastra de emailuri si nu v-ati dezabonat);

(ii) datele dvs. cu caracter personal sunt necesare in legatura cu scopurile stabilite in aceasta Politica de confidentialitate si avem un temei legal valabil;

(b) In plus, in cazul in care sunt formulate actiuni legale relevante, este posibil sa continuam prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru un astfel de timp suplimentar necesar in legatura cu reclamatia/actiunea respectiva.

Dupa incheierea perioadelor de la punctele (a), (b) de mai sus, fiecare in masura in care este aplicabila, vom (i) sterge sau distruge definitiv datele cu caracter personal relevante sau (ii) vom anonimiza datele cu caracter personal relevante.

8.      Securitatea datelor

Acorns utilizeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru mentinerea confidentialitatii si securitatii datelor dvs. cu caracter personal. Totusi, va rugam sa aveti in vedere faptul ca aceste masuri de protectie nu se aplica informatiilor pe care dvs. alegeti sa le distribuiti in spatiul public, cum ar fi retelele de socializare apartinand tertilor.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de personalul sau agentii nostri autorizati, numai in masura in care este necesar sa le cunoasca, in functie de scopurile specifice pentru care au fost colectate datele dvs. cu caracter personal.

Stocam datele dvs. cu caracter personal in medii de operare care utilizeaza masuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat. Respectam standarde rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal.

9.      Drepturile persoanei vizate

Dreptul de a fi informat, de acces (persoana vizata are dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective).

Acest drept poate fi limitat sau refuzat, motivul refuzului sau limitarii urmand a fi comunicat persoanei vizate.

Dreptul de rectificare (persoana vizata are dreptul de a obtine fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc). Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere (in situatiile in care (1) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) persoana se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, persoana are dreptul de a obtine stergerea datelor care o privesc, fara intarzieri nejustificate).

Acest drept poate fi limitat sau refuzat, motivul refuzului sau limitarii urmand a fi comunicat persoanei vizate.

Dreptul de a restrictiona prelucrarea – persoana vizata are dreptul la restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii:

(i) contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care  permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

(ii) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

(iii) nu mai este nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(iv) persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei.

Clientul are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii datelor in scop de marketing direct, de a nu fi supus procesului de luare a deciziilor automate, inclusiv profilarea – nu are acest drept in cazul in care decizia:

(i) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Acorns;

(ii) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica Acorns si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate;

(iii) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita Acorns sa transmita aceste date altui operator, fara obstacole din partea Acorns, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

(i) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si

(ii) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate, mai exact in cazul in care acest lucru va fi posibil din punct de vedere tehnic

Dreptul de a adresa o plangere catre Acorns – persoana vizata poate adresa o reclamatie in cazul in care este nemultumita de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal sau de modalitatea de raspuns la solicitarile acesteia.

Dreptul de a depune plangere la Autoritatea de Supraveghere – persoana vizata are dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal daca este nemultumita de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Nume: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon: +40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax:        +40.318.059.602

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Dreptul de a se adresa justitiei – persoana vizata are dreptul de a se adresa instantelor competente daca este nemultumit de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Persoana vizata, se bucura de aceste drepturi, indiferent de temeiul prelucrarii datelor sale.

10.  Abonare la Newsletter

Newsletterele Acorns sunt transmise cu asigurarea confidentialitatii si securitatii informatiilor. Acordul dvs, reprezinta temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu scopul trimiterii newsletterului, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul European.

Optiunea cu privire la acordul emis catre Acorns poate fi modificata in orice moment:

 • prin contactarea Acorns in acest sens.
 • prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in mesajele comerciale primite de la Acorns.

Scopul prelucrarii datelor este informarea abonatilor despre serviciile, campanii, concursuri si alte evenimente create sau organizate de Acorns, precum si informatii privind ofertele, dar fara a ne limita la acestea.

In continuare, acceptati faptul ca putem salva informatiile cu privire la modalitatea prin care v-ati abonat la newsletter (de exemplu, din formularul de abonare sau dintr-un formular concurs), pentru a putea optimiza posibilitatile de abonare. In cazul in care, in cadrul inregistrarii, ne oferiti din propria initiativa date optionale despre persoana dvs (adresare, prenume, nume), acceptati ca noi sa utilizam aceste date pentru a putea folosi o adresare personala in newsletter.

Datele dumneavoastra vor fi stocate pentru o perioada de 2 ani de la momentul colectarii, sau pana la data retragerii consimtamantului dumneavoastra, in functie de care moment intervine primul. Datele dumneavoastra vor fi utilizate de catre noi pentru alte scopuri, doar daca ati fost de acord cu astfel de utilizari. Daca va dezabonati de la newsletterul Acorns, datele profilului dvs. de abonat sunt sterse. In consecinta, nu veti mai primi newsletterul.

11.  Transferul datelor cu caracter personal

Pastrarea si prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, asa cum sunt descrise mai sus, pot impune transferarea/transmiterea datelor dvs. cu caracter personal si/sau stocarea lor catre o destinatie din afara tarii tale de resedinta catre state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spatiul Economic European („SEE”).

Inainte de a face acest lucru, vom lua masurile necesare pentru a ne asigura ca datele personale vor beneficia de o protectie adecvata, conform legilor relevante privind confidentialitatea datelor si a politicilor interne ale Acorns.

In cazul in care transferul datelor cu caracter personal se va face si catre state din afara Spatiului Economic European si nu va sunt aplicabile niciuna dintre urmatoarele situatii: v-ati exprimat exprimat explicit acordul cu privire la transferul de date, transferul este necesar pentru executarea unui contract intre dvs si operator, transferul este necesar pentru incheierea unui contract sau executarea unui contract incheiat in interesul dvs., este important pe considerente de interes public, necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, necesar pentru protejarea intereselor tale vitale sau ale altor persoane atunci cand dvs. nu aveti capacitatea juridica de va exprima acordul, transferul se realizeaza dintr-un registru care are scopul de a furniza informatii publicului, transferurile vor putea avea loc fie in baza unor decizii de adecvare emise de Comisie, fie daca statul in care vor fi transferate ofera garantii adecvate de protectie.

12.  Modificari aduse prezentei politici

Ne rezervam dreptul de a aduce modificari practicilor noastre si prezentei politici in orice moment. Va rugam sa verificati site-ul cu regularitate pentru a putea vedea orice actualizari sau modificari aduse politicii noastre de confidentialiate.

Prezenta politica de confidentialitate se completeaza cu alte politici/proceduri adoptate la nivelul Acorns, printre care: politica de cookies, manualul de utilizare a datelor cu caracter personal.

13.  Contact

Pentru orice intrebari/observatii/clarificari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la adresa de email: office@acorns.ro tel: 0720064917

Acorns

25 mai 2018