În centrul atenției noastre stă copilul

Pentru că în centrul atenției noastre stă copilul, toate deciziile noastre trebuie să vină în acord atât cu principiile educației britanice, dar și cu nevoile de educație și dezvoltare din România. A fi educator pentru cei mici implică un grad mai ridicat de responsabilitate și implicare.

De aceea, ne-am dorit mereu să avem alături educatori și voluntari care să aibă ceva în plus – acea grijă pentru tot ce-i înconjoară, pentru mediu, pentru societate și, bineînțeles, pentru cei mici.
Educatorii Acorns sunt special aleși pentru calitățile și experiența lor, care includ îngrijirea copilului, educare, asistență medicală, psihologie, creativitate și limbi străine.

Dar în primul și în primul rând educatorii noștri iubesc să lucreze cu copiii! Educatorii Acorns sunt deschiși si flexibili, vorbitori fluenți de limbă engleză și, desigur, posedă multă energie și un bun simț al umorului – calități vitale pentru oricine lucrează direct cu copiii!

Sunt tineri și entuziaști, dornici de a dezvolta și practica strategii eficiente de predare.

Educatorii noștri în vederea dezvoltării lor prefesionale beneficiază de o perioadă de inducție, de mentoring și coaching, și programe permanente de formare.

Lucru care contribuie la creșterea nivelului de profesionalism și la un angajament responsabil față de copii și părinți.

Acorns Popa Soare

Daniela Dica

Teacher & Early Years Team Leader ( Ages 1-4)
Shiny Stars

Maria Chiriac

Teacher Shiny Stars

Silvia Carjan

Teacher Shiny Stars

Raluca Cimpoiasu

Deputy Head Teacher & School Years Team Leader (ages 4-6)
Rainbows Team

Simon Quysner

Teacher
Early Explorers

Monica Andreea Stinga

Teacher Early Explorers

Acorns Aviatiei

Rebecca Bulgaru

Teacher
Shiny Stars

Ana Maria Toba

Teacher Shiny Stars

Cristina Popescu

Teacher
Rainbows

Fiona Dutu

Head Teacher & Coordinator
Early explorers

Children First

Because all our attention is focused on the children all our decisions must be inline with the principles of British education but must also meet the educational needs of Romania and its development. To be an Early Years teacher implies a high level of responsibility and involvement. For this reason we always wish to have teachers and volunteers who have something special about them, an extra something – a care for all who they come into contact with, for the environment, society and of course for the little ones.

Acorns teachers are specially chosen for their qualities and experience, which includes childcare, teaching, nursing, psychology, creativity and foreign languages. But first and foremost they all love working with children! Acorns teachers are open minded and flexible, fluent speakers and writers of English and of course they possess a lot of energy and a good sense of humour – vital qualities for anyone working with children! Our staff are young and enthusiastic, keen to develop and practice effective teaching strategies. An induction period, mentoring/coaching and ongoing training programme support our teachers in their professional development, which contributes towards a high level of professionalism and commitment to our children, parents and nursery.

Acorns Popa Soare

Daniela Dica

Teacher & Early Years Team Leader ( Ages 1-4)
Shiny Stars

Maria Chiriac

Teacher Shiny Stars

Silvia Carjan

Teacher Shiny Stars

Raluca Cimpoiasu

Deputy Head Teacher & School Years Team Leader (ages 4-6)
Rainbows Team

Simon Quysner

Teacher
Early Explorers

Monica Andreea Stinga

Teacher Early Explorers

Acorns Aviatiei

Rebecca Bulgaru

Teacher
Shiny Stars

Ana Maria Toba

Teacher Shiny Stars

Cristina Popescu

Teacher
Rainbows

Fiona Dutu

Head Teacher & Coordinator
Early explorers